Mer pengar till teknikforskning

Under gårdagen presenterade Högskole- och forskningsminister Lars Leijonberg alliansens forsknings- och innovationsproposition som omfattar tidsperioden 2009-2012. Anslagen kommer successivt att höjas. För nästa år blir tillskottet 2,4 miljarder och fram till 2012 ska resursförstärkningarna ha ökat med 5 miljarder kronor.

1,8 miljarder kronor avsätts till forskning inom ett antal utpekade strategiska och övergripande områden såsom medicin och livsvetenskaperna, teknik, klimat (inklusive energi) samt några speciellt utpekade övriga poster, till exempel säkerhet och krisberedskap.

Teknik får totalt 610 av de 1 800 extramiljonerna och 8 speciellt prioriterade, strategiska teknikområden finns utpekade i propositionen, till exempel det nya forskningsområdet ”IT och mobil kommunikation inklusive kommunikation och ledningssystem”, som tilldelas 125 extramiljoner under perioden 2009-2012. Nanovetenskap och nanoteknik tillförs höjda forskningsanslag på 80 miljoner för samma period. E-vetenskap, som enligt definitionen i propositionen ”syftar till att använda IT för att angripa problem av en omfattning och komplexitet som inte kan hanteras utan elektroniska hjälpmedel” tillförs totalt 70 miljoner utspridda över tidsperioden 2010–2012.  Resterande extra anslag inom teknikområdet läggs på materialvetenskap, produktionsteknik, transportforskning samt forskningsområdena flyg och rymdvetenskap.

Dessutom öronmärks ytterligare 150 miljoner kronor som ska gå till ökad kommersialisering av forskningsresultat och industriforskningsinstituten förstärks med ytterligare 200 miljoner kronor.

Enligt forskningsminister Lars Leijonberg är propositionen endast en del i att skapa ett bättre innovationsklimat i Sverige. Ett klimat som även är beroende av beslut från statsministern och näringsministern. Leijonborg framhöll att besluten om att slopa förmögenhetsskatten tillsammans med näringsminister Maud Olofssons strävanden att införa regelförenklingar för bland annat små innovativa företag också kommer att bidra till ett bättre innovationsklimat i landet.

Comments are closed.