Bra att satsa på yrkesutbildning

Föreningen Sveriges Ingenjörer är nöjda med budgetpropositionens satsning på yrkesutbildning.
– Att yrkesutbildningen tillförs mer pengar är positivt, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör. För att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas är tillgång på kunniga yrkesmänniskor av största vikt. Att i det närmaste bara fokusera på teoretisk utbildning är både att stänga människor ute från arbetsmarknaden och nedvärdera yrkeskunnande.

– Satsningen på teoretisk kunskap inom till exempel naturvetenskap och teknik, tillsammans med satsning på praktisk kunskap inom yrkesutbildningarna, är både nödvändig och önskvärd. Ska vi kunna behålla och förbättra vår välfärd krävs att det finns både ingenjörer och praktiska yrkesmänniskor.
– Det tekniska området inom både grundskolan och gymnasiet är sedan länge eftersatt. Inom högskolan har de tekniska utbildningarna fått betala ett högt pris för detta; både genom få sökande och bristande behörighet bland de som söker. Detta trots att statsmakten på senare år i det närmaste bara fokuserat på teoretisk utbildning. Genom den ensidiga satsningen på teoretisk utbildning har man också nedvärderat praktiskt yrkeskunnande och genom det stängt människor ute från arbetsmarknaden.
– Redan idag är det brist på yrkesfolk inom många områden. Att ta tag i frågan nu är i senaste laget, men att regeringen gör det är nog så viktigt.

Comments are closed.