Miljöpris till forskare inom solbelysning

Tre ingenjörer och två arkitekter från miljöteknikföretaget Parans Solar Lighting AB, belönas med Världsnaturfondens Carl Mannerfeltpris 2008.  De får tillsammans dela på 300 000 kronor för att ha utvecklat teknik som för in naturligt solljus inomhus. Juryn består av ledamöter från WWF, Svenskt Näringsliv och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Priset – som delas ut på IVAs akademisammankomst den 24 september – är ett gott exempel på hållbar teknikutveckling och samarbete mellan entusiastiska och drivande personer med olika och kompletterande bakgrund.
Juryns motivering lyder:
”Världsnaturfondens Carl Mannerfeltpris 2008 tilldelas en grupp av fem tekniker och ekonomer som utvecklat ett system med solpaneler och fiberoptik där naturligt solljus överförs till armaturer i mörka byggkroppar. Systemet har väckt uppmärksamhet och installerats i olika delar av världen. Det är ett utmärkt exempel på en insats som förenar miljö med en långsiktigt hållbar ekonomisk och teknisk utveckling”.
Parans grundades år 2003. Långt tidigare började dock byggnadsingenjören Torsten Mattsson fundera över hur man på ett energieffektivt sätt skulle kunna lysa upp mörka delar inne i hus. Han träffade Bengt Steneby, arkitekt, som löste problemet genom att låta fiberoptik leda in ljuset i byggnader. År 2002 träffades de två innovatörerna Nils Nilsson och Marcus Fransson, vid Chalmers Entreprenörskola. De tog tillsammans fram en produkt. Samma år kom Rikard Eduards in i projektet och genomförde en marknadsundersökning i Europa.
Idag finns Parans på den internationella marknaden och har cirka 50 installationer i Australien, Filippinerna, Kina, Indien, USA, Kanada och inom EU. I Sverige finns företagets installationer framför allt på sjukhus, exempelvis röntgenkliniken på Södertälje sjukhus samt i offentliga lokaler. Även Ikea i Bilbao är en kund.
Tidigare pristagare är:
1994 Valfrid Paulsson fd gd Naturvårdsverket, Stockholm
1995 Gunnar Grankvist, miljöchef Perstorpskoncernen
1996 Gunnar Westerlund, miljöchef Volvo
1997 Marie Berglund, miljörevisor MoDo, Örnsköldsvik
1998 Peringe Grennfeldt, professor IVL, Göteborg
1999 Ann-Marie och Bengt Owe Jansson, professorer Inst. för systemteknologi, Stockholm
2000 Lars Rydén, professor Baltic University, Uppsala
2001 Ann-Christine Bylund, professor SLU, Uppsala
2002 Per Grünewald, tidigare miljöchef Electrolux, Stockholm
2003 Bo Hansson, kustfiskare, Smögen
2004 Ralph Höglund, inköpschef TetraPak, Lund
2005 Anna Schytt, miljöjournalist och chef på SVTs Vetenskapsredaktion
2006 Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute
2007 Joakim Byström, vd Arontis Solar Concentrator AB

Comments are closed.