Bra år för NOTE

NOTE ökade 2018 sin försäljning med 17 procent, till 1 379 miljoner kronor. ”2018 var ett bra år”, säger företagets vd, Johannes Lind-Widestam.

Den finansiella utvecklingen för fjärde kvartalet var ännu bättre. Försäljningen ökade med 22% till 396,5 miljoner kronor, jämfört med 325 miljoner samma period året innan. Rörelseresultatet ökade med 24% till 28,1 miljoner kronor (22,6). Resultatet efter skatt blev 24 miljoner kronor.
MSEK.
– Tillväxten kryddades något under nov-dec med vårt nyligen förvärvade brittiska bolag Speedboard Assembly Services, säger Johannes Lind-Widestam. Under Q4 var tillväxten 22%. Vi ser fortsatt en hög efterfrågan på samtliga hemmamarknader och orderstocken, för jämförbara enheter, var drygt 25% högre än i fjol.
– Vi ser fortsatt goda möjligheter att öka våra marknadsandelar. Vi arbetar hårt för att vårt nya bolag Speedboard ska nå sin fulla potential. Därtill är vår avsikt att vara aktiva på förvärvsidan även framöver.

Comments are closed.