App för mätning och analys av hörapparatanvändning

HearingFitness från Oticon är en ny app utformad för att hjälpa personer med hörselnedsättning att förstå hur de kan optimera sitt beteende och hörselvanor för att få full nytta av sina hörapparater.

Men appen är mer än så, den är ett modernt verktyg för nya upptäckter om hörsel och hörselbeteenden för nya innovationer, utveckling av ny teknik inom hörsel och hörselvård.
Precis som en tränings-app samlar HearingFitness, som är en integrerad del av Oticons ON App, som finns i App Store för Internetanslutna hörapparater, in data i realtid och ger användaren ökat inblick i sin behandling.
Användare kan med appen inte bara mäta hur länge de använder sina hörapparater, få uppmuntringar och notiser, utan också mäta de bullernivåer som de exponeras för. Möjligheten att mäta hur länge man använder sina hörapparater, samt uppmuntringar att göra det, är användbart för exempelvis nya användare av hörapparater eftersom denna grupp ofta har svårt att vänja sig vid att använda hörapparater. Med hjälp av små uppmuntringar att fortsätta använda sina hörapparater, ökar chanserna att nya användare accepterar och fortsätter använda sina hörapparater.
Genom att engagera och uppmuntra användare att vara aktiva i sin hörselvård, möjliggör HearingFitness en mer personlig hörselvård som i större utsträckning utgår från användaren. Med välgrundade beslut kan användarna optimera sina hörapparater till sina specifika, individuella, föränderliga behov och ljudmiljöer. HearingFitness är starten på en datadriven hörselvård och ytterligare ett bevis på Oticons förmåga att revolutionera hur modern teknik kan gynna användare av hörapparater.
– Vår vision är att förstå hur vi ska utveckla hur hörapparater kan integreras i och förbättra vardagen, säger Mia Gårdhagen, försäljningschef, Oticon. I förlängningen vill vi att våra användare ska använda sina hörapparater mer och få mer nytta av dem. I synnerhet med tanke på att forskning visar att användning av hörapparater, för att underlätta social interaktion, kan motverka kognitiv nedgång, inklusive demens. Med en detaljerad bild av hur hörapparatanvändare använder sina hörapparater, kommer vi att vara än mer rustade för att utveckla bättre hörapparater och teknologier. Potentialen att samla in så mycket information i realtid är fantastisk och HearingFitness tror jag kommer att bidra till framtida förbättringar av hörapparater som vi idag inte ens kan föreställa oss.

Comments are closed.