Böter för LCD-kartell

Den europeiska kommissionen har bötfällt sex LCD-panelproducenter på totalt nästan 649 miljoner euro för att ha ingått i en priskartell.

De sex företag som ingått i kartellen är Samsung Electronics och LG Display från Korea, samt de taiwanesiska företagen AU Optronics, Chimei InnoLux Corporation, Chunghwa Picture Tubes och HannStar Display Corporation.

Samsung Electronics har fått full immunitet från böter under kommissionens ”program för förmånlig behandling”, då de var först med att ge information om kartellen. Artikel 101 i EU-fördraget, förbjuder prissamarbete och annan verksamhet som begränsar konkurrensen.

Kartellen har verkat mellan oktober 2001 och februari 2006. Under fyra år har företagen kommit överens om priser, prisklasser och minimipriser, utbytt information om framtida produktplanering, kapacitetsutnyttjande och andra kommersiella villkor. Företagen möttes vid 60 tillfällen, huvudsakligen på hotell i Taiwan, i något som kallades "the Crystal meetings".

Undersökningen som kommissionen genomfört visar att företagen var medvetna om att de bröt mot konkurrensreglerna genom att de vidtog åtgärder för att dölja plats och resultat från mötena. I ett dokument uppmanas alla "att ta hand om säkerhet/sekretess-frågor och att begränsa skriftlig kommunikation" viket påminner om DRAM-undersökning som inleddes 2002.

Rabatter på bötesbeloppet beror på hur väl de enskilda företagen valt samarbeta med kommissionen. Beloppen fördelades på följande sätt:

  • Samsung Electronics, 0 eur, (100 % immunitet).

  • LG Display, 215 miljoner euro, (50 % rabatt).

  • AU Optronics, 116,8 miljoner euro, (20 % rabatt).

  • Chimei InnoLux Corporation, 300 miljoner euro, (0 % rabatt).

  • Chunghwa Picture Tubes, drygt 9 miljoner euro, (5 % rabatt).

  • HannStar Display Corporation, drygt 8 miljoner euro, (0 % rabatt).

Det framgår av ett pressmeddelande från den europeiska kommissionen.

Comments are closed.