Bluetest testar med Agilent PXI

Bluetest använder Agilents kommunikationstestare PXI för att utvärdera LTE med sin metod för mätningar i luftgränssnittet i en modväxlande kammare.

Att testa LTE-utrustning över luftgränssnittet är viktigt för att kunna utvärdera och bevisa att en konstruktion fungerar, innan den går i produktion. Bluetest har tagit fram en rad snabba och exakta lösningar för att mäta under realistiska förhållanden.
Bluetests patenterade teknik bygger på idéer från professor Kildals forskning vid Chalmers för att förbättra noggrannheten i modväxlande kammare (eng reverbration chamber, eller mode-stirred chamber). Mätningarna ger en realistisk bild av vad som händer i en isotrop miljö för flervägsutbredning, något som är inte minst viktigt för MIMO-system.
Kommunikationstestaren Agilent PXT kan emulera basstation/nät för LTE och utföra parametriska RF-mätningar.
Läs mer om Bluetests mätteknik i en utförlig artikel i Elektronik i Norden 2007 nr 17: Gå in på http://www.webbkampanj.com/ein/0717/ och bläddra fram till sid 29!

 

Comments are closed.