4000 får gå från Nokia

Nokia meddelade idag sina planer för nya personalminskningar. Förändringarna berör runt 4000 anställda vid fabrikerna i Salo i Finland, Komarom i Ungern, och Reynosa i Mexiko.

Åtgärderna följer på den genomgång av tillverkningen av smartmobiler som Nokia aviserade i september förra året vars syfte var att öka bolagets konkurrenskraft.

De ovanstående tre fabrikerna kommer inte att läggas ner utan istället fokusera på produktanpassning av smartmobiler och betjäna kunder främst i Europa och Amerika. Produktmonteringen förväntas överföras till Nokias fabriker i Asien, där merparten av företagets komponentleverantörer finns baserade.

– Att flytta monteringen till Asien syftar till att förbättra ”time-to-market”. Genom att arbeta närmare våra leverantörer tror vi oss snabbare kunna introducera innovationer på marknaden och i slutändan bli mer konkurrenskraftiga. Vi inser att de planerade förändringarna är svåra för våra anställda och vi är fast beslutna att stödja våra anställda och deras lokalsamhällen under övergången, säger Niklas Savander, Nokia executive Vice President, Markets.

Som en följd av planerna kommer antalet tillverkningssteg och mängden arbete ute på fabrikerna i Komarom, Reynosa och Salo att minska betydligt. Förändringarna väntas beröra cirka 4000 anställda. Personalminskningarna planeras vara genomförda fram till slutet av 2012, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.