HBM startar nordisk konsultorganisation

Mätteknikföretaget HBM förstärker sin närvaro i Norden och lanserar nu en ny nordisk enhet för konsulttjänster, HBM services & engineering. Det nya konsultteamet ska hjälpa kunder i hela Norden med installation, testning och kalibrering så att de får största möjliga nytta av sin testutrustning.

 – Vi har sedan tidigare en väl fungerande konsultverksamhet i Norge och Danmark och nu såg vi att tiden var mogen att bredda verksamheten även till övriga Norden. Det finns en stor efterfrågan på experthjälp inom vårt kompetensområde och vårt serviceteam- kan rycka in under en intensiv tidsbegränsad period eller lösa löpande uppdrag på lång sikt, säger Arnt-Henning Andersson, chef för HBM services & engineering

De tjänster som erbjuds är installation, felsökning, kalibrering och träning/utbildning med specialisering inom strukturtestning och installation av trådtöjningsgivare.

En stor fördel för kunderna är att tjänster som kalibrering nu kan utföras direkt hos användaren. Inga produkter behöver som tidigare skickas iväg, vilket gör att processerna blir avsevärt snabbare och enklare. Dessutom sköts kontakten på det egna språket, menar HBM.

– Med vår konsultsatsning har vi möjlighet att ta större grepp för att hjälpa våra kunder med rådgivning och stöd på en helt annan nivå än över hela mätkedjan, från att installera sensorer till datainsamling och programvara, säger Arnt-Henning Andersson.

Utöver HBM services & engineering söker HBM nu även personal i Norden inom både försäljning, ingenjörstjänster, administration och backoffice. Förstärkningen är ett resultat av HBM:s positiva utveckling i de nordiska länderna och en stark efterfrågan på företagets produkter. Under 2012 beräknas verksamheten ha vuxit med minst fem personer, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.