Beving och Trinergi går samman

Förvärvet skedde i april 2011 och nu fusioneras Trinergi in i Beving Elektronik AB.

Beving Elektronik AB är ett företag inom Addtechgruppen med verksamhet inom områdena elsäkerhet, elkvaltet samt mät och test.
Trinergi AB har huvuddelen av sin verksamhet inom portabel mätutrustningar för i huvudsak nätanalys och termografi, områden inom vilka man även bedriver utbildning och andra tjänster.
I april 2011 köpte Addtech-gruppen Trinergi AB. Under första kvartalet 2012 kommer bolagen att gå samman genom att Trinergi fusioneras in i Beving. Såväl samtliga geografiska lokaliseringar (Stockholm, Örebro och Göteborg) som alla kontaktpersoner kommer att finnas kvar. Verksamhetsområdet förblir detsamma. Förändringen ligger i mer resurser och ett bredare sortiment.

 

Comments are closed.