Beslut om stöd för solceller

Sveriges regering har tagit beslut om ett nytt stöd för installation av solceller. Stödet på upp till 60 procent av investeringskostnaden riktas till företag, offentliga och privata organisationer samt till privatpersoner. Syftet uppges vara att öka andelen solenergi i Sverige och skapa fler jobb. Solenergi uppges ha en enorm potential, men el från solceller är i dag mycket dyrare än exempelvis vindkraft. Detta beror framförallt på att solceller tillverkas och används i relativt liten skala. Solcellsbranschen växer dock mycket snabbt, med cirka 40 procent per år, och sysselsätter idag tiotusentals personer bara i Europa. De ökande produktionsvolymerna börjar nu få genomslag i form av lägre priser på solcellssystem. En viktig anledning till den snabba tillväxten är statliga stöd i flera länder. I Sverige har statligt stöd hittills bara givits för solceller på offentliga byggnader, men från och med första juli i år blir det möjligt också för företag och privatpersoner att söka stöd för solceller.
– Stödet till solceller på offentliga byggnader har varit mycket framgångsrikt och bidragit till att vi har många bra solcellsinstallationer med hög profil i Sverige. Nu tar vi nästa steg och inför ett generellt stöd till alla företag, organisationer och inte minst miljöengagerade privatpersoner som vill installera solceller, säger näringsminister Maud Olofsson.
Syftet uppges vara att bidra till omställningen av energisystemet och att skapa fler jobb och företag inom energiteknikområdet. Målet är att användningen av solcellssystem och antalet aktörer inom solcellsområdet ska öka i Sverige, att systemkostnaderna ska sänkas och att den årliga elproduktionen från solceller ska öka med minst 2,5 GWh under stödperioden. Vilket motsvarar ungefär elförbrukningen hos 1 000 lägenheter.
Stöd kan enligt regeringsbeslutet ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem, och för installationer som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2011. Stödnivån är maximalt 60 procent av investeringskostnaden, utom för stora företag som kan få upp till 55 procent av kostnaderna täckta. Det finns ett tak på två miljoner kronor per solcellssystem och högst 75 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Regeringen ska avsätta 50 miljoner kronor för stödet under 2009 och för 2010 och 2011 beräknas mellan 50 och 60 miljoner kronor per år sättas av. Ansökan om stöd ska göras hos länsstyrelsen. Energimyndigheten ansvarar för ytterligare information kring stödet.

Comments are closed.