REACH missar nano

EU:s nya kemikalielagstiftning, benämnd REACH, behöver redan uppdateras. Dess krav på information om substans och produktionsvolym missar många nanomaterial som tillverkas i små kvantiteter, menar forskare i Göteborg. ”I nuläget saknas fundamental kunskap om upptag, fördelning, eliminering och dynamiska interaktioner för nanopartiklar”.
Det här skriver forskare från Göteborgs universitet och Chalmers i senaste numret av Miljöforskning, via forskningsrådet Formas.
”Kemikalier i miljön, klimatavtal, klimatneutral energi, havens försurning, biologisk mångfald,,, listan kan göras lång över de områden, där akuta internationella lösningar är nödvändiga. Och detta just när Sverige är ordförande i EU. Under Sveriges ledning kommer flera av dessa problemområden att diskuteras på hög politisk nivå. Forskning, till stor del finansierad av Forskningsrådet Formas, bidrar med kunskap som kan utgöra bas för politiska beslut. Forskningsresultaten har lyft allmänhetens medvetenhet om vilka risker som finns och politikerna behöver ta detta på allvar. I Miljöforsknings tema: EU möter miljöhot med kunskap medverkar flera av Sveriges främsta forskare på miljöområdet”.

Comments are closed.