Beijer och Mitsubishi bryter upp

Industriautomationsföretaget Mitsubishi Electric och Beijer Electronics har beslutat att gå skilda vägar. Det existerande distributionsavtalet mellan de två förnyas därmed inte, utan löper ut i samband med årsskiftet 2015/2016.

Beijer Electronics säljer Mitsubishi Electric-produkter för cirka 150 miljoner kronor årligen. Konsekvensen av den förlorade volymen för Beijer Electronics är därmed att den existerande nordiska organisationen måste ses över. Totalt berörs cirka 50-60 tjänster, varav 20-30 i Sverige. Fram till och med december 2015 kommer Beijer Electronics att fortsätta sälja Mitsubishi Electrics produkter i samma utsträckning som för närvarande.

Beijer Electronics har distribuerat Mitsubishi Electrics produkter i dryga trettio år med nu har de båda beslutat att gå skilda vägar ”då företagens respektive strategier väsentligt avviker från varandra”, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.