Bättre än förväntat för Axis

Axis Communications kommer att redovisa en stark avslutning för 2009, med en preliminär nettoförsäljning på 2 300 miljoner SEK och ett preliminärt rörelseresultat på 308 miljoner SEK.

Axis presenterar därmed ett betydligt bättre resultat än marknadens förväntningar. Den starka avslutningen förklaras av en generellt bra orderingång samt avslut på sedan tidigare uppskjutna projekt. Den befarade komponentbristen har inte signifikant påverkat Axis leveransförmåga under slutet av 2009.
De eventuella leveransstörningarna på grund av komponentbrist, samt den generellt osäkra marknadsutvecklingen gör att inledningen av 2010 är svårbedömd.

Comments are closed.