Batterifri trycksensor

UHF RFID-sensorn Vortex1 är en passiv sensor som kan mäta tryck i stängda utrymmen utan behov av batterier eller trådar.

 

Sensorn kan överföra en unik identifierare och tryckdata till en kommersiell EPC C1G2-läsare utan behov av strömförsörjning. Enheten är baserad på en trycksensor från STMicrosystems med ett område från 260 till 1 260 mbar och läsavståndet är runt 1,5 m.
Den stora fördelen med den här typen av sensor är att den kan kapslas utan behov av utbytbara batterier. Den fungerar alltså på ställen där tillgängligheten är begränsad eller där man av andra anledningar inte kan/får använda batterier.
Sensorn har utvecklats av Farsens S.L., San Sebastián, Spanien.

Comments are closed.