Emulering för Wonder Gecko

Norska Energy Micro har nu emulatorstöd för sin senaste Wonder Gecko-familj av ARM-baserade enkapseldatorer.

 

Det är testföretaget GOEPEL electronic som har tagit fram nya tillägg för EFM32 Wonder Gecko till sitt modellbibliotek VarioTAP. På det sättet blir företagets boundary scan-baserade emuleringslösning tillgänglig också för den nya processorn.
– Med ett så sofistikerat verktyg som VarioTAP kan konstruktörerna verifiera hårdvaran direkt i måltillämpningen, säger Oyvind Janbu, CTO för Energy Micro. Det snabbar upp debugtiden kraftigt och ger betydligt större möjligheter att konstruktionerna skall fungera rätt redan första gången.

Comments are closed.