Bästa kvartalet någonsin för Transmode

Sista kvartalet 2009 blev Transmodes bästa kvartal hittills vad gäller intäkter. Och över året klarade sig Transmode bättre än marknaden som helhet.

Trots en liten nedgång i intäkterna 2009 rapporterar Transmode god lönsamhet och en kraftigt förstärkt balansräkning.
För 2009 räknar oberoende analytiker med en nedgång för metro WDM på Transmodes huvudmarknader EMEA och Nordamerika med 12 procent. Transmodes intäkter för hela året summeras till 579 MSEK, vilket är en nedgång med 6 procent jämfört med 2008 års motsvarande intäkter på 608 MSEK.
Rörelseresultat (EBITDA) för 2009 var SEK 77,3 miljoner eller 13,6 procent, exklusive kostnader av engångskaraktär på 7,3 MSEK. Detta skall jämföras med 2008 års resultat på 116,7 MSEK och 19,2 procent.
Transmode är skuldfritt och tänker selektivt anställa mer personal inom utveckling och försäljning.

 

Comments are closed.