Axis stärker sin patentportfölj

Axis meddelar idag att företaget ytterligare stärker sin patentportfölj genom förvärv av ”Internet Camera Portfolio” av Hoya/Pentax och dess dotterbolag.

Förvärvet består av ett tjugotal patent. Köpeskillingen för patenten uppges av avtalsmässiga skäl inte kunna uppges. Patentportföljen som förvärvats omfattar bland annat patent rörande nätverkskommunikation och kameror som skickar bilder över nätverk med till exempel olika nätverksprotokoll.

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företagets produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning.

Comments are closed.