AllTele köper ePhone

AllTele har övertagit samtliga bredbands- och IP-telefonikunder samt varumärket ”ePhone” från Perfect Communication AB.

Köpeskillingen, som uppgår till 10,8 miljoner kronor, finansieras i sin helhet inom AllTeles kassaflöde. Överlåtelsen är per den 25 januari 2011.

Perfect Communication AB har, under varumärket ePhone, 11 153 abonnemang fördelade på internet och IP-telefoni. Kundstocken består av privathushåll och företagskunder inom 40-talet stadsnät.

AllTele har redan innan övertagandet leveransavtal med samtliga berörda stadsnätsägare och kommunikationsoperatörer. Perfect Communication uppges inte ha uppnått de skalfördelar som är grunden för en lönsam affär i stadsnäten och har därför beslutat att avyttra kundstocken till AllTele.

Förvärvet omfattar inget övertagande av personal.

Comments are closed.