Axis Communications får pris i Frankrike

Axis Communications har tilldelats utmärkelsen Prix d’Excellence, som delas ut av Svenska Handelskammaren i Frankrike. Axis erhåller priset för sina framgångar på den franska marknaden, för sin innovativa strategi och för sina betydande insatser för att utveckla säkerhetsmarknaden.

– Vi är otroligt hedrade och glada över att få det här priset, vilket är ett kvitto på våra framgångar på den viktiga franska marknaden, säger Bodil Sonesson, Vice President Global Sales, Axis Communications. Det finns ett stort fokus på säkerhetsfrågor i Frankrike, och våra produkter möjliggör ett smartare, tryggare och säkrare samhälle.
Juryns val baseras på att Axis har gjort betydande insatser för att utbilda den franska säkerhetsmarknaden tack vare sin innovativa strategi, sin utomordentliga förmåga att lyssna på sina kunder, sin snabbrörlighet och sin öppna ansats till en traditionellt sett stängd marknad. Axis arbetar nära hundratals mjukvaru- och hårdvaruutvecklare för att garantera integrationen av sin teknologi, och siktar på så sätt att förbättra trygghet och säkerhet för alla.
Svenska Handelskammaren i Frankrikes pris Le Prix d’Excellence är instiftat för att bidra till ett ökat intresse för svenska företag och dess produkter och tjänster, skapa ett tillfälle för det fransk-svenska näringslivet att mötas, sprida kunskap om svenska företag och arbetsmetoder samt om Sverige och svenskt näringsliv i Frankrike. Idag har Axis en stark och väl etablerad närvaro i Frankrike. Axis har ett nätverk av 4000 partner som erhåller teknik- och försäljningsutbildning från Axis, vilket borgar för en hög servicenivå till slutanvändarna. Axis forsknings- och utvecklingsavdelning, baserad i södra Sverige, anställer franska ingenjörer som deltar i utvecklingen av globala säkerhetslösningar.
Axis etablerade sig i Frankrike 1996. Det är samma år som företaget uppfann och lanserade den första nätverksbaserade kameran, vilken revolutionerade den traditionella marknaden för kameraövervakning och påbörjade skiftet från analog till digital teknik.
Prisutdelningen ägde rum måndagen den 2 december vid årets Svensk-Fransk Näringslivsafton i Paris, Frankrike, organiserad av Svenska Handelskammaren i Frankrike i samarbete med Sveriges ambassad.

Comments are closed.