AudioDev varslar 15

AudioDev, som tillverkar testutrustning för optiska medier, genom för en kostnadsreduktion och varslar 15 anställda i Malmö.

Besparingsprogrammet genomförs för att anpassa verksamheten till det rådande globala ekonomiska. Samtidigt hyser AudioDev en fortsatt stark tilltro till att Blu-ray Disc (BD)-formatet kommer att visa god tillväxt, men menar att det råder en osäkerhet om när i tiden som tillväxten kommer att ta fart.

– Vår globala marknadsandel inom testutrustning för optiska medier uppgår idag till mer än 50 procent. Även om vi hyser stark tilltro till att BD-formatet kommer att ta fart och ge oss god och lönsam tillväxt, genomför vi den här åtgärden för att säkerställa framtida kassaflöden. De konsekvenser åtgärden får för vår personal gör det självklart till ett smärtsamt beslut att påbörja denna process, säger vd Christer Sjöström på AudioDev.

Enligt företaget förändras inte tidigare fastlagda strategi att utnyttja sin teknologibas inom intressanta och expansiva områden för tunnfilmsmätningar (TFM) såsom platta bildskärmar, solceller och OLED-belysning (Organic Light-Emitting Diode).

Comments are closed.