EU-direktiven påverkar ditt företag!

En rad EU-direktiv påverkar i stor omfattning företag som tillverkar produkter som innehåller elektronik. Den 28 maj finns ett gyllene tillfälle att hålla sig informerad: EQS Centrum håller då ett seminarium i Stockholm där man tar upp RoHS, ELV, REACH och EUP och deras ibland drastiska konsekvenser. De företagare som begår kemikaliebrott kan komma att straffas med böter eller fängelse.

RoHS och ELV (End-of-Life Vehicles) har krav på att ett antal ämnen, framför allt bly, inte får ingå i elektronikprodukter. Många produkter som tillverkas i Sverige är dock tillsvidare undantagna från kravet på blyfria lödfogar, men dessa undantag är under ständig omprövning. Det finns förslag inom ELV att inte bevilja undantag för fordon med en vikt lägre än 3,5 ton som skall typgodkännas efter den 31 december 2010.
Dr. Otmar Deubzer från Fraunhofer IZM är anlitad av EU-kommissionen för att utvärdera undantagen i RoHS och ELV. Han kommer på seminariet att berätta om nuvarande status för undantagen.
REACH-förordningen, som gäller i alla EU-länder sedan 1 juni 2007, föreskriver säker användning av kemikalier som ämnen, beredningar och i viss mån även i varor. De omfattande kraven har betydelse för alla professionella näringsidkare som tillverkar, distribuerar eller importerar varor.
Observera att varuhanterare, såväl återförsäljare som tillverkare, har informationsplikt om vissa farliga ämnen till konsumenter. Underlåtelse att hantera information om ämnen som REACH föreskriver betraktas idag som kemikaliebrott och kan leda till böter eller fängelse!
Stefan Posner från Swerea IVF kommer att tala om vad REACH-förordningen innebär för företag som tillverkar eller har elektronik i sina produkter. Han har över 20 års erfarenhet av kemikalielagstiftning och dess praktiska tillämpning. Genom sitt författarskap (och medförfattarskap) av flertalet internationella rapporter inom kemikalieområdet på uppdrag av FN, EU-kommissionen, Kemikalieinspektionen, Norska Naturvårdsverket (SFT) m fl, bidrar Stefan Posner sedan flera år till utformningen av kommande kemikalielagstiftning inom EU.
Ekodesigndirektivet, även kallat EuP, antogs sommaren 2005, och trädde i kraft i Sverige i maj 2008. Direktivet säger att produkter som använder energi ska genomgå Ekodesign (miljöanpassning ur ett livscykelperspektiv). Ramdirektivet följs av produktspecifika regler.
I processen att ta fram dessa har analyser av några olika produktgrupper på EU-nivå skett och Swerea IVF var ansvariga för studien av datorer och monitorer. Specifika regler för externa nätaggregat, standby och offmode, elmotorer, vitvaror, med flera, har behandlats. De specifika reglerna innebär ofta att produkter måste konstrueras om för att få CE-märkas. I de konsekvensutredningar Swerea IVF genomfört på uppdrag av svenska myndigheter, har det visat sig att de flesta företag upplever de nya reglerna som något positivt för den egna konkurrensförmågan men då krävs det att företagen håller sig informerade om vilka regler som gäller för just deras produkter.
Jan Sjögren, Swerea IVF, kommer att beskriva vad EuP innebär. Jan var en i teamet som gjorde den grundläggande studien om datorer och bildskärmar på kommissionens uppdrag. Studien ligger sedan till grund för den kommande förordningen för denna varugrupp. Jan har också varit delaktig i samtliga Svenska konsekvensutredningar som genomförts för de varugrupper där det tagits beslut om kommande EUP förordningar.
Anmälan till seminariet gör du via en elektronisk blankett som finns på www.swereaivf.se
Gå in under kalendarium. Sista anmälningsdag är den 25 maj 2009. Anmälan är bindande och bekräftas via e-post. Antalet platser är dock begränsat. Avgiften är 1 500 kr, inkl moms. Medlem i EQS Centrum betalar ingen seminarieavgift.

Seminariet hålls den 28 maj 2009 klockan 13.00–16.00 på Drottning Kristinas väg 30, (KTH-området) i Stockholm.

Comments are closed.