Åttatumssensor för mörk materia

Infineon och Austrian Academy of Sciences’ Institute of High Energy Physics har tillsammans utvecklat ett åttatums sensorchip som hos CERN bland annat skall användas för att bevisa existensen av mörk materia.

 

Sensorn är 15×10 cm stor och tiotusentals sensorer kan komma att användas hos CERN inom den närmaste tiden. De nya sensorerna är större än de tidigare (sex tum) och har bättre motståndskraft mot strålning.
Experimenten hos CERN går ut på att analysera strukturen hos materia och hur elementarpartiklarna uppför sig i förhållande till varandra. Protoner accelereras till en hastighet nära ljusets och när de kolliderar uppstår nya partiklar vars egenskaper kan rekonstrueras med hjälp av olika detektorer.
– Det finns fortfarande många frågor att besvara inom partikelfysik och kosmologi, säger Dr. Manfred Krammer, ansvarig för Experimental Physics Department vid CERN. Men för att komma längre behövs en ny generation av partikelsensorer. Samarbete med företag som Infineon gör att vi kan utveckla teknik för att ta nästa steg.

 

Comments are closed.