Vinnarna i Intelligent Energy Management Challenge

Bärbar energihantering som både mäter i realtid och förutser framtiden, självlärande energisystem i byggnader, energilagringens motsvarighet till smartphones och en affärsmodell för smarta lokala energisamhällen. De är vinnarna i den internationella innovationstävlingen Intelligent Energy Management Challenge.

Tävlingsvinnarna är entreprenörer från Grekland, Sverige och USA. Lösningarna hjälper kunden att anpassa byggnadens energisystem för att använda och lagra solel på ett smartare sätt. De vinnande lösningarna hjälper att matcha kundens elanvändning och elproduktion på ett bättre sätt; tjänster som kan få en allt större betydelse när en allt större del av elen i världen blir förnybar.
Även om själva tävlingsfasen nu är över så startar nästa spännande fas, test- och verifieringsfasen, där de vinnande bidragen kommer att testas i verkligheten av flera av beställarna i bland annat mikronät.

Vinnarna av Intelligent Energy Management Challenge är:
CERTH, Grekland. Teamet bakom AGILE har utvecklat ett självlärande energisystem som anpassar sig och blir allt bättre på att ta smarta beslut kring byggnadens energianvändning i realtid och samtidigt kravlöst möta slutkonsumentens behov.

Amzur Technologies, USA.Detta vinnarteam har utvecklat en smart energimätare som förutser batteriförbrukning och hur mycket solkraft som genereras. Energimätaren kan även hjälpa användaren att välja när det är dags att ladda ur batteriet och när det är läge att köpa el från elnätet.

KIC InnoEnergy, Sverige. Teamet bakom lösningen Local System Operator (LSO) tar steget mot smartare energianvändning genom en innovativ affärsmodell som bygger på lokal produktion och konsumtion. Lösningen kan bidra till uppbyggnaden av smarta energisamhällen med användare och flerbostadshus som tillsammans bidrar till en mera hållbar energianvändning.

Ferroamp Elektronik, Sverige. EnergyHub är en skalbar lösning som kan ge effektivare energihantering, mindre spillenergi, enklare installation och lättare underhåll för användarna. Precis som smartphones utgör en plattform för kommunikation, är EnergyHub en plattform för lagring av förnybar energi.

Kombinationen av solenergi och energilagring är ett aktuellt utvecklingsfokus inom energiområdet. Allteftersom andelen förnybar el ökar, växer också behovet av lagring och flexibilitet i energisystemet. Uppsala kommuns fastighetsbolag Ihus är en av flera svenska aktörer som är engagerade för att testa vinnarnas lösningar.
– På Ihus har vi arbetat med nya innovativa energilösningar i flera av våra fastigheter så det var väldigt spännande att delta i juryarbetet och se alla intressanta förslag som presenterades, säger Marie Säfström, hållbarhetschef på Ihus. Vi hoppas självklart på att få se någon av de vinnande lösningarna implementeras och testas hos oss.
Nästa steg efter testfasen är att påbörja större implementering genom innovationsupphandling. Förutom de beställare som redan deltar i Intelligent Energy Management tillkommer förhoppningsvis ytterligare aktörer.
– Genom innovationsupphandling samlar vi flera beställare och ökar därmed investeringspotentialen för marknaden att leverera attraktiva affärsmodeller och funktionalitet som efterfrågas av kunderna, säger Sara Bargi, chef för enheten för hållbar el på Energimyndigheten. Nu ser vi fram emot möjligheten att testa de vinnande innovationerna, både i byggnader och mikronät, i skarpt läge.

Innovationstävlingens mål är att få fram nya smarta och flexibla lösningar för att anpassa energisystemet i byggnader med solceller så att solelen används och lagras på ett smartare sätt. Fem kommuner har identifierat ett behov och intresse för nya lösningar och stöder initiativet genom att tillsammans agera så kallad kritisk massa (en samlande köpkraft och efterfrågan).

Comments are closed.