Återhämtning spås för fordonssensorer

De senaste åren har inte varit lätta för leverantörer av sensorer till fordonsindustrin. Men IMS Research spår en snabb återhämtning.

Fallande produktionsvolymer av fordon mellan 2007 – 2009 gjorde förstås att marknaden för många typer av sensorer också minskade.

Men en ny rapport från IMS Research med titeln "The World Market for Automotive Sensors" förutspår en ljusare framtid för de leverantörer som överlevt krisen.

Försäljningen av sensorer till fordon förväntas återhämta sig snabbt och öka med en genomsnittlig, årlig tillväxt på nästan 10 procent under de kommande 8 åren. Försäljningen av vissa typer av fordonssensorer kommer att växa mycket snabbare, enligt IMS Research.

En viktig faktor som driver på den ökande efterfrågan är lagstiftningar. Föreskrifter om utsläpp och bränsleekonomi blir allt strängare i många delar av världen. Detta kommer att leda till högre efterfrågan på komponenter som till exempel sensorer som mäter temperaturen i fordonets avgaser, vilket ger parametrar som rör bränsleförbrukning och motorns avgaser (EGT-givare). Annan relevant lagstiftning omfattar elektronisk stabilitetskontroll, som driver efterfrågan på gyron, låg-g accelerometrar och styrvinkelsensorer. Rapporten förutspår att antalet levererade av styrvinkelsensorer kommer att växa med i genomsnitt mer än 12 procent per år.

Men lagstiftning är inte den enda pådrivande faktorn, slår IMS Research fast. Många bekvämlighetstillämpningar som använder sensorer blir allt mer populära. Som exempel visas det på att antalet fordon med HT och system som övervakar luftkvaliteten i fordonet ökar. Sensorer till det sistnämnda förväntas fyrdubblas under de närmaste 8 åren.

Trots de goda framtidsutsikterna kommer leverantörerna av sensorer att fortsatt vara utsatta för prispress och efterfrågan av sensorer av vissa tillämpningar kommer att sjunka. Med tanke på den stora nedgången på marknaden de senaste två åren kommer dock den förutspådda återhämtningen vara goda nyheter för de leverantörer som klarat sig.

Comments are closed.