Återhämtning på väg för underleverantörerna

Lågkonjunkturen spås hålla i sig året ut efter en trög start 2013, men underleverantörerna är på väg att återhämta sig: Så sammanfattar Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening Sinf, organisationens senaste underleverantörsbarometer.

– Nära hälften av företagen, 47 procent, hade minskad omsättning under årets första kvartal. Men orderingången i andra kvartalet pekar på en vändning där 45 procent av företagen förväntar en ökad orderingång. Vi måste ha i åtanke att den här krisen har varit tuff och det kommer att ta tid att återhämta sig fullt ut, säger Anders Ekdahl, vd för Sinf.  
Andelen företag som anger minskad omsättning är den största sedan tredje kvartalet 2009. Även om den förväntade orderingången i innevarande kvartal är en positiv signal ser återhämtningen ut att ta längre tid än vid krisen 2008-2009.
Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det första kvartalet som avlutades den 13 maj visar bland annat på följande resultat gällande konjunktur- och ordernedgång:
* 78 procent av underleverantörerna bedömer att vi är inne i lågkonjunktur. Nära hälften av företagen tror att en vändning kommer inom 6-12 månader, medan cirka 40 procent tror att det dröjer minst 12 månader. Jämfört med förra mätningen förväntas därmed uppgången dröja längre än vad man tidigare bedömt.
* 47 procent av underleverantörerna har minskat omsättningen sedan föregående kvartal, vilket är fler än vid förra mätningen i januari.   
* 45 procent bedömer att orderingången ökar i andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2013, vilket är en uppgång jämfört med förra mätningen i oktober då 37 procent indikerade en ökning.
* Barometern visar att 73 procent av företagen kommer att behålla sin personalstyrka, medan 15 procent planerar att anställa. Bristen på utbildad arbetskraft är fortsatt stor, vilket 42 procent av företagen anger som ett problem.
– Håller företagens bedömning av en ökad orderingång kan läget förbättras relativt snabbt. De nuvarande förväntningarna är de högsta vi mätt sedan andra kvartalet 2011. De delbranscher som ser ut att ha bäst förutsättningar är plast- och verktygsföretag. De utmaningar många mindre och medelstora industriföretag står inför är att växa på exportmarknader och attrahera arbetskraft, säger Anders Ekdahl, VD för Sinf.
I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1300 medlemsföretag.

 

Comments are closed.