Återhämtning för Micronic Mydata

MicronicMydata AB, som snart byter namn till Mycronic AB, noterar ökad orderingång under första kvartalet i år och tror på en försäljning i storleksordningen 1150 – 1250 MSEK för 2014, att jämföra 1082,9 MSEK under 2013.

Under fjärde kvartalet föregående år syntes tecken på en återhämtning. Den har fortsatt under första kvartalet 2014 och såväl orderingång som försäljning har ökat jämfört med samma period 2013. 
Affärsområde mönsterritare har erhållit order, både i slutet av föregående år och under inledningen av innevarande år. Försäljningsökningen under första kvartalet har resulterat i stärkta marginaler inom affärsområde ytmontering.
Rörelsens omkostnader ligger i nivå med föregående år. Det betyder att de kostnadsbesparingar och åtgärder som gjorts för att nå högre intern effektivitet är långvariga och får effekt på rörelseresultatet.
– Vi kan nu redovisa ytterligare ett kvartal med positivt rörelseresultat trots avsaknad av försäljning av maskritarsystem, säger Lena Olving, VD och koncernchef på Micronic Mydata AB.
– Första kvartalet har visat på högre aktivitet hos våra kunder och förhoppningen är nu att investeringarna i nya produktionsutrustningar tar fart. Med vårt breda produkterbjudande är vi väl positionerade, inte minst tack vare lanseringarna av nya produkter som vi nyligen gjort.
Micronic Mydata presenterade i samband med bokslutet för 2013 nya finansiella mål. För att nå dessa mål har företaget bland annat skapat en produktlivsstrategi, vilken i sin tur baseras på kundernas behov av stabila och effektiva produktionslösningar.
Ett exempel på tillämpningen av denna strategi är lanseringen av MY200-serien under slutet av 2013 och lanseringen i mars av den avancerade maskritaren Prexision-80.
– Nu ser vi också fram emot ett namnbyte till Mycronic AB och att ytterligare förstärka vårt varumärke globalt, avslutar Lena Olving.

 

Comments are closed.