Arrow Nordic får utmärkelse

Arrow får erkännande av Infineon som distributör för största ökningen av nya kundprojekt och utmärkelsen ‘Best Nordic Distributor’ . Den första är ett erkännande av Arrow som distributör med största ökningen ”design-in” i Europa. Den andra utmärkelsen får Arrows nordiska verksamhet som fått utmärkelsen ‘Best Nordic Distributor’.

Arrows stöd med FAE och tekniska specialister har spelat en viktig roll för utmärkelserna 

Infineon representeras av Arrow och EBV i de nordiska länderna. I Sverige finns också  ACG som representant för smarta kort.

Comments are closed.