Säkerhet och kommunikation på Victoriasjön

200000 fiskare som arbetar vid Victoriasjön får ökad säkerhet när Ericsson levererar basar och positionssystem i samarbete med Zain och GSMA’s utvecklingsfond.

Projektet innebär att mobilnätverket byggs ut med 21 siter för att täcka 90 procent av fiskezonen och 20 km från strand. Ericssons Extended Range programvara mer än fördubblar täckningen och Ericssons Mobile Position System ger myndigheter och räddningsenheter att pejla in fiskare i nöd.

Siterna får kraft från Ericssons system för solenergi och hybridkraft (diesel och batteriuppbackning)

Installationen som kommer att ta cirka sex månader kommer att ha stor betydelse för ökad säkerhet för att nedbringa dödstalen för olyckor och piratdåd som kan uppgå till 5000 personer årligen. 

Victoriasjöns yta är 69500 kvadratkilometer och är världens näst största inlandssjö efter Övre sjön (ingår i Stora Sjöarna).

Comments are closed.