Arrow förvärvar i Indien

Arrow förvärvar Hynetic Electronics och Shreyanics Electronics i Indien.

Hynetic Electronics och Shreyanics Electronics är två privatägda distributörer i Indien.

Hynetic har en liknande struktur som Arrow, en demand creation uppbyggd affärsmodell med stark ingenjörskompetens och man förväntar bra synergieffekter mellan företagen.

Hynetic's linecard tillför en vidare produktportfölj och möjliggör en förbättrad service meddelar man i ett preesmeddelande.

Comments are closed.