Ny order men CEO lämnar

Eltek Valere  väntas få en order på 17miljoner dollar från Indien samtidigt lämnar Andy Marsh som CEO.

Eltek Valere dotterbolag till  Drammenbaserade Eltek ASA väntas få en order på kraftutrustnig från en teloperatör i Indien. Ordervärdet är 17 miljoner dollar och blir den största enskilda ordern för Eltek Valere. Leveranser skall ske under första delen av 2008.

Samtidigt meddelas att Andy Marsh lämnar som CEO för Eltek Valere. Ersättare sökes och tillfälligt agerar Eltek ASA's CEO Morten F. Agnelli som CEO.

Valere Power ägs till 90,9% av Eltek ASA sedan april 2007 och har inlämmats med Eltek Energy AS. Andy Marsh som är en förgrundsperson i skapandet av Valere Power har aktivt arbetat med att integrera de båda företagen och styrelsen finner det nu lämpligt att finna ny ledning för nästa fas för bolaget.

Eltek Energy är en av de snabbast växande bolgen inom kraftförsörjning till telekommunikationsindustrin med omkring 1500 anställda med huvudverksamhet i Dallas USA och i Norge.
Eltek ASA äger också NERA NETWORKS och NERA TELECOMMUNCATIONS.

Comments are closed.