Arne Molander slutar och Peter Lundström tar över

I månadsskiftet maj-juni tar Peter Lundström över försäljningsarbetet på LATAB efter Arne Molander.

På LATAB har Peter huvudsakligen arbetat med design, mekanisk konstruktion och CAD ritning men även försäljning inköp mm.
Arne Molander byter inriktning och säger att han ska ägna sig åt att mata duvor från en parkbänk, som andra pensionärer.

Comments are closed.