Armekaorder från Saab

Armeka har tecknat ett ramavtal med försvarskoncernen Saab AB avseende olika utbildningspaket inom ESD-området. Saab har valt att samordna sina utbildningsinsatser inom flera sektorer via en webportal som tillhandahålls av företaget Next learn och där just ESD är en sådan sektor, med Armeka som huvudleverantör.
– Avtalet är ett viktigt och stort steg för oss mot vår sedan länge största och viktigaste kund. Saab har mycket höga krav på sitt kvalitetssystem och genom ett koncerngemensamt utbildningspaket har Saab möjlighet att samordna sitt ESD-skydd inom hela koncernen, säger försäljningschef Patrik Woss vid Armeka.
I ramavtalet ingår allt från korta informationskurser till operatörs- och konstruktörskurser.

Comments are closed.