SGA anställer

Svenska Grindmatriser AB har anställt en ny utvecklingsingengör för att möta den ökade efterfrågan på analog ASIC. Under 2007 har företaget fått flera order i EU och USA. Halvledare för höga temperaturer (225 grader C) är på väg upp. Du träffar SGA i monter C05:39.

Comments are closed.