Arbete om superkondensator får pris

Nicklas Blomquist, student vid civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik vid Mittuniversitetet, har tilldelats pris för ”Bästa examensarbete 2012” av Bo Rydins stiftelse. Arbetet handlar om att skapa en miljövänlig pappersbaserad kondensator som kan lagra rörelseenergi från fordon.

 

– Roligt att få sådan uppskattning för allt arbete som man har lagt ner under den tid som jag har arbetat med det här projektet, säger Nicklas Blomquist.

Examensarbetet bär titeln "Paper based Supercapacitors for vehicle KERS-application" och behandlar energilagring i pappersbaserade superkondensatorer. Mer specifikt behandlar arbetet tillämpningar för att ta tillvara fordons rörelseenergi vid inbromsningar. De superkondensatorer som tillverkas idag är dyra komponenter.

– Mittuniversitetet och Institutionen för tillämpad naturvetenskap och design driver ett forskningsprojekt för att kostnadseffektivt kunna tillverka superkondensatorer med papper som basmaterial. Det sker med hjälp av den storskaliga teknik som redan finns i pappersindustrin. Nicklas Blomquists examensarbete har utförts inom det forskningsprojektet, säger docent Joakim Bäckström vid mittuniversitetet.

I korthet handlar tillämpningen om att man inte bromsar ett fordon via friktionsbromsar, som man vanligtvis gör idag, utan med hjälp av en elektrisk generator. Elektriciteten som genereras vid inbromsningen sparas i ett superkondensatorpaket för att sedan kunna användas när fordonet accelererar, detta genom att generatorn tjänstgör som elektrisk motor.

– Vårt fortsatta arbete handlar bland annat om att söka forskningsmedel så att vi ska kunna fortsätta utvecklingen av vår produkt, säger Nicklas Blomquist.

Priset för ”Bästa examensarbete 2012” är på 30 000 kronor och i motiveringen som lämnades vid nomineringen står följande.

”Blomquists studie visar på en ovanlig bredd. Det spänner från provtillverkning och laboratoriemätningar till noggrann kravspecifikation och framtagning av hanterbara modeller. Det kan tilläggas att arbetet genomfördes med mycket hög grad av självständighet i samtliga faser, från planering till slutrapportering.”

Comments are closed.