Guide för bredbandsfrågor överlämnad

Bredbandsforums kommungrupp har överlämnat sin slutrapport till it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Rapporten visar att det finns ett ökat engagemang för bredband bland Sveriges kommuner och att kommunerna efterfrågar stöd och vägledning för att utveckla sitt arbete ytterligare.

Därför uppges kommungruppen ha tagit fram den så kallade Bredbandsguiden som är ett verktyg och en allmän handbok för kommuner i bredbandsfrågor.

– Kommunerna är oerhört viktiga för att hela Sverige ska kunna få bredband i världsklass. Bredbandsguiden kommer vara ett viktigt stöd för många kommunala beslutsfattare i deras arbete, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt i ett pressmeddelande..

Bredbandsforum leds av it- och energiminister Anna-Karin Hatt och avser vara en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet med Bredbandsforum är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad utbyggnad av bredband och för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Mer information finns på www.bredbandivarldsklass.se.

Comments are closed.