App visar föroreningar och pollen i luften

På IFA visar tyska Tado en ny version av sin app för luftkvalitet i hemmet. Som användare kan man spåra vilken typ av föroreningar och vilka sorters pollen som finns i luften man andas in. På samma gång kan man få handfasta råd om när man bör ventilera i hemmet eller när det är läge att hålla fönster stängda.

Föroreningar och luftkvalitet både inomhus och utomhus har blivit en global fråga allt eftersom de negativa hälsoeffekterna av dålig luftkvalitet blivit mer allmänt kända. Mer än 90 procent av världens befolkning andas idag in förorenad luft, vilket har lett till att Världshälsoorganisationen WHO har benämnt det som ett akut globalt hälsoproblem.
Realtidsinformation, analytisk data samt insikter om rådande luftkvalitet kan vara till hjälp för att minska andelen dålig luft man andas in. Som användare av produkter från Tado kan man se hur luftkvalitetsnivån (Air Quality Index, AQI) utanför ens hem ser ut för tillfället och agera därefter med hjälp av den tillgängliga informationen i appen. Samma sak gäller luftkvaliteten inomhus. Därtill visar appen pollenprognoser för att underlätta det dagliga livet.
– Våra användare är precis som allmänheten bekymrade och vill veta vad som finns i luften de andas in, förklarar Christian Deilmann, medgrundare och produktchef på Tado. Våra smarta termostater, appar och vår mjukvara är alla utvecklade för att leverera det perfekta inomhusklimatet – komfortabelt, energismart och självklart även hälsosamt.
De nya funktionerna bygger på Air Comfort Skill som sammanställer luftdata ute och inne utan att man behöver köpa ny hårdvara. Användaren kan se luftfuktighetsnivån i varje rum separat och få tips och råd kring hur man kan förbättra både klimat och komfortnivå i sitt hem. Systemet integrerar ett antal dataobservationer och visualiserar dessa på ett enkelt sätt, vilket gör det enklare att både förstå och agera utifrån rådande luftkvalitet.

Comments are closed.