Liten klimatpåverkan från it-sektorn

Forskare på KTH, TeliaSonera och Ericsson har presenterat en studie som kartlägger klimatpåverkan för hela den svenska it-sektorn. Trots en snabbt ökande användning av datorer och mobiler i Sverige är utsläppen av växthusgaser per användare relativt låg.

IT-sektorn har vuxit kraftigt de senaste 10 åren. Enligt forskarnas beräkningar står it-sektorn idag för cirka 1,2 procent av Sveriges klimatpåverkan.
Räknat per invånare betyder det 160 kg koldioxid (CO2-eq), vilket motsvarar utsläppen från en bilresa på cirka 70 mil.
I beräkningen ingår it-infrastruktur (servrar, datacenter, kablar, med mera) och tillverkning och användning av kommunikationsutrustning som datorer, mobiler, surfplattor, modem, etcetera.
– Utmaningen är att begränsa it-sektorns klimatpåverkan så att den inte fortsätter öka. En slutsats av forskningen är att det i teorin går att sänka energiförbrukningen i nätet med 75 procent, om man över en natt kunde ersätta all teknik med den mest moderna på marknaden, säger Dag Lundén på TeliaSonera.
– Samtidigt är det viktigt att öka livslängden på konsumentelektronik, som smarta telefoner och bärbara datorer. Tillverkningen av dessa produkter bidrar till en stor del av it-sektorns växthusgasutsläpp, säger Åsa Moberg på KTH.
70 procent av Sveriges it-relaterade utsläpp kommer från tillverkning och användning av personlig utrustning som datorer, mobiler och surfplattor. Med energibesparingsfunktioner i dessa produkter och i nätutrustningen (modem, routrar, servrar) skulle energianvändningen kunna sänkas avsevärt, då det är mindre trafik i näten.
Av övriga 30 procent är det datacenter som står för en stor del av klimatpåverkan. Det finns fortfarande stor potential att förbättra effektiviteten, till exempel inom kylning av teknik. Där har Sverige goda möjligheter, som med sitt kalla klimat utgör en bra lokalisering för serverhallar som ska hållas svala.
IT-sektorns största potential finns dock i möjligheten att kraftigt minska klimatpåverkan från resor, transporter och byggnader i andra sektorer. Till exempel har TeliaSoneras svenska verksamhet själva visat att det är möjligt att sänka sina utsläpp för resor och kontor med mer än 50 procent genom att använda sin egen teknik för att mötas och jobba tillsammans på distans (något som även utnyttjades flitigt under studien) avslutar Jens Malmodin på Ericsson.
Studien är resultatet av ett forskningssamarbete mellan TeliaSonera, Ericsson och KTH på Centre for Sustainable Communications (CESC). Studien är den mest heltäckande som hittills gjorts inom området då den på ett detaljerat sätt beräknar klimatpåverkan (carbon footprint) för hela it-sektorn ur ett konsumtionsperspektiv.

Comments are closed.