Anoto kickar vd och tar in pengar

Lundaföretaget Anotos vd Stein Revelsby lämnar företaget med omedelbar verkan och styrelseledamoten Joonhee Won utses till tillförordnad vd. Samtidigt meddelar Anoto att företaget avser genomföra en nyemmision om cirka 160 miljoner kronor.

Orsaken till att Anoto låter sin vd gå uppges vara att bolaget ska förbättra sitt strategiska fokus för att fullt ut kunna exekvera den nuvarande affärsplanen. Joonhee Won blir tillförordnad vd och Stein Revelsby kommer att lämna sin position med omedelbar verkan. Dessutom kommer Tom Webb, som rekryterades till Anoto i september 2015 som Senior Vice President för produktledning, utnämnts till operativ chef (COO).

Samtidigt meddelar bolaget att styrelsen beslutat om en fullt ut garanterad företrädesemission. Beslut kräver dock godkännande av en extra bolagsstämma. Emissionslikviden kommer att användas till att betala kortfristiga skulder samt att stärka bolagets finansiella position för att kunna exekvera den nuvarande affärsplanen.

På senare tid har det hänt en hel del i bolaget. I slutet av 2015 förvärvade Anoto en av sina partners, Livescribe, för 15 miljoner USD. I februari år offentliggjorde Anoto även förvärven av de resterande andelarna av Pen Generations Inc. (85 %), We-Inspire GmbH (75 %) och Destiny Wireless Ltd (49 %) för cirka 80 miljoner kronor.

I november 2015 ingick Anoto ett avtal med HP avseende utveckling och lansering av aktiva pennor och en mängd displayer med inbyggda Anoto-funktioner för högprecisionspenninmatning. Relationen med HP har enligt Anoto sedan dess fördjupats, vilket medför att projektet kommer att kräva mer resurser än vad som tidigare var väntat Det har ökat företagets behov av ytterligare kapital.

Dessutom har Anoto fått problem med leveranser till en stor kund. Som bolaget tidigare meddelat blev leveransen av 29,000 pennor till ett japanskt bolag (med ett kontraktsvärde om cirka 37 miljoner kronor) och som ursprungligen var planerad till fjärde kvartalet 2015, försenad på grund av problem relaterade till tillverknings- och produktionsförseningar av en viktig komponent. Tillverkningen påbörjades efter det kinesiska nyåret och Anoto meddelade den 28 februari 2016 att leverans förväntades ske under första kvartalet 2016. På grund av lägre produktionstakt och långa ledtider för den viktiga komponenten, kommer Anoto inte att kunna leverera mer än cirka 20 procent av beställningen i första kvartalet 2016. Resterande delen av beställningen kommer att levereras under andra kvartalet i år och som ett led i detta har Anoto ännu inte erhållit de återstående intäkterna från avtalet.

Comments are closed.