Högaktuella seminarieprogram på S.E.E.

Mässan Scandinavian Electronics Event, S.E.E. har i år lockat fler än 170 utställare till Kistamässan i nordvästra Stockholm. Dessutom finns ett omfattande seminarieprogram med fler än trettio programpunkter fördelade på tre scener.

– Vi är stolta över årets mässprogram och glada över att ha kunnat engagera så många högintressanta talare, säger Magnus Eriksson, projektledare för S.E.E. Flera av dem kommer från svenska storföretag som ABB och Volvo. Tack vare en gedigen insats från medlemmarna i Svensk Elektronik håller programmet hög kvalitet, både bredd och djup. Besökarna bjuds här på personliga presentationer om de nyaste kunskaperna där experterna delar med sig av sina egna erfarenheter.

På öppningsdagen hålls en paneldiskussion om hur vi ska agera för att stärka innovationskraften bland de svenska företagen. Frågan diskuteras av en panel med bland andra Sara Mazur, chef för Ericsson Research, Charlotte Brogren, GD Vinnova och Mats Odell, ordförande Smartare Elektroniksystem.

IoT, Internet of things är högaktuellt och återfinns också på flera håll i seminarieprogrammet.Torbjörn Fängström från Uppsala universitet, programchef IoT Sverige, kommer att presentera programmet och framtida inriktning. IoT har varit på tapeten under flera år men nu tar det fart på allvar.

– Förklaringen till det är att både hård- och mjukvara nu blivit tillräckligt billigt, säger Torbjörn Fängström. Tidigare var det endast storföretag som byggde in funktionerna i några av sina High-End produkter. Idag är de tillgängliga även för små start-up företag.
Med sig på scenen har Torbjörn ett antal personer som berättar om konkreta projekt som finansierats av programmet.

– För oss är S.E.E. ett jättebra tillfälle att inspirera företag med våra projekt och knyta nya kontakter som bidrar till att Sverige kan bli ledande inom det här området. Här finns pengar att söka för innovativa företag.

Att ge innovationskraft till företag är en ambition som även Magnus Svensson, programchefen för Smartare Elektroniksystem, instämmer i. Smartare Elektroniksystem är också på plats med sina kompetensnav inom olika spetsområden.

Om en ny produktionsvärld ”befolkad” av samarbetande robotar berättar Göran Manske från ABB.

– För mig är det positivt med mötesplatser som S.E.E. där det finns möjlighet att inte bara titta på nya produkter och lösningar utan också att prata om dem med kunder och kollegor. Idag sker ju det mesta annars på Internet. Personliga möten öppnar för nya möjligheter.

ABB kommer att presentera nya roboten YuMI som klivit in på arenan och som kommer att förändra sättet att när det handlar om monteringsautomation.

– Vår YuMI bidrar till ett paradigmskifte. Eftersom den kan arbeta sida vid sida med människor är det inte längre nödvändigt att bygga produktionslinor som helt består av robotar. Det här göra att det blir billigare att automatisera eftersom det kan ske successivt.

Comments are closed.