Ännu ingen lösning för Qimonda

Tiden börjar bli knapp för Qimonda. En lösning måste fram före den sista mars.

Qimonda AG har lyckats behålla likviditet sen företaget ansökte om det de benämner som ”öppen insolvens” den 23 januari i år, och har därmed lyckats uppfylla kraven för att kunna fortsätta vara operativa. Samtidigt arbetar Quimonda’s ledning och en arbetsgrupp ledd av en insolvensadministratör, i konkreta diskussioner med ett antal internationella intressenter. Samtidigt är företaget snart redo för massproduktion av DRAM med sin 46 nm-generation i ”Buried Wordline”-teknologi, där man i samarbete med en investerare tänker starta produktionen till sommaren.

Företaget uppges arbeta intensivt med att hitta lösningar för att möjliggöra produktion även efter 31 mars. Förberedelser pågår också för att sälja av investeringar för att generera likviditet för att fortsätta driva företagets kärnverksamhet. Qimonda framhäver den speciella betydelse bolaget har för Tyskland såsom ett högteknologiskt företag och meddelar att man för kontinuerliga förhandlingar med politiska makthavare i Sachsen, Bayern, Tyskland, Portugal och med den europeiska unionen. Dessa uppges ha signalerat att de är villiga att delta i finansieringen när Qimonda väl har hittat en investerare.

– Qimondas ledande position inom DDR3-tekniken konfirmerades helt nyligen av Intel. Vi måste behålla den här teknologin, säger Kin Wah Loh, vd för Qimonda AG.

Qimonda hade en försäljning på 1,79 miljarder euro under räkenskapsåret 2008 och har cirka 12 200 anställda runt om i världen. En lösning med nya investerare i företaget måste fram senast till i slutet av mars för att garantera fortsatt verksamhet. Hittas ingen lösning kommer Qimonda troligen bli försatt i likvidation.

 

Comments are closed.