Analyserar vektormodulerade signaler upp till 27 GHz

M9393A från Agilent är byggd med PXIe-moduler och är den första vektorsignalanalysatorn som kan hantera frekvenser upp till 27 GHz.

Med detta instrument visar Agilent att det går att tillämpa modulformatet PXI även för precisionsinstrument för mycket höga frekvenser. Specifikationen anger ±0,15 dB absolut amplitudnoggrannhet inom instrumentets arbetsområde: från 9 kHz till 27 GHz. Visad brusnivå, displayed average noise level (DANL) anges till -160 dBm. Med förförstärkaren inkopplad anges ingångens interceptpunkt för tredje ordningens intermodulationsprodukter till +30 dBm.
Frekvensskift sker inom 150 µs vilket borgar för korta testtider.

Introduktionen av M9393A är kulmen på ett nära samarbete mellan kunder och utvecklingsteam i syfte att åstadkomma ett genombrott inom signalanalys på mikrovågsområdet, säger Marc Pierpoint, vice president and general manager, divisionen för modullösningar.
Mycket av testkod för X-seriens instrument och analysprogramvaran 89600 kan återanvändas i M9393A. Tack vare den möjlighet till stegat spektrum som har kommit till i 89600 kan M9393A mäta övertoner och falska signaler på 27 GHz inom en sekund och med 10 kHz bandbredd. X-seriens mätapplikationer för modulinstrument kan i M9393A användas för att testa exempelvis LTE och WLAN.
M9393A kan med programvara uppgraderas vad gäller frekvens, analysbandbredd och minnesrymd. Eftersom M9393A är uppbyggd av flera PXIe-moduler kan det i framtiden bli möjligt att byta ut någon eller några av dessa i takt med framsteg inom den tekniska utvecklingen, för att därmed kunna återanvända utrustning.
M9393A kan beställas nu, med leverans i juli.

 

Comments are closed.