Analysera med 160 eller 900 MHz bandbredd

Agilent presenterar två lösningar för att analysera radiosignaler med extremt stor bandbredd: Den ena lösningen klarar upp till 160 MHz bandbredd. Den kan användas för kommande standarden 802.11ac och för LTE advanced. Agilent har också en lösning för 900 MHz bandbredd, avsedd för analys av exempelvis militära radarsignaler.

Den nya standarden för trådlösa nät, 802.11ac, kommer att ge upp till 1 Gbit/s överföringshastighet, men ställer också krav på mätinstrument som kan analysera 160 MHz bandbredd.
Agilent har tagit fram en option för sin analysator signalanalysator PXA och kan med programvaran Software Studio skapa 160 MHz 802.11ac-signaler via två vektor-signalgeneratorer.
Än så länge finns bara ett utkast till standarden 802.11ac. Men klart är att 256QAM-modulation kommer att användas och 8×8 MIMO för att uppnå högsta överföringshastighet, 1 Gbit/s. För lägre hastigheter används andra modulationstyper. Dessa sträcker sig från BPSK till 256QAM. Kanalbandbredden kan vara 20, 40, 80 eller 160 MHz.
För att analysera signaler från militär radar av typen syntetisk aperturradar, och från ”electronic warfare”, dvs elektroniska motmedel, kan det vara nödvändigt att analysera signaler med ännu större bandbredd. Det gäller även för system som mikrovågslänkar och system för satellitkommunikation.
Agilents lösning består av en nätverksanalysator, PXA, vars utgångssignal digitaliseras med ett Infiniium-oscilloskop som kör programvaran 89600.
Oscilloskopskärmen kan då exempelvis samtidigt på skärmen visa spektrum, fas som funktion av tiden, effekt som funktion av tiden och frekvens som funktion av tiden.
Den här lösnignen klarar av att analysera signaler med bandbredder upp till 900 MHz.

 

 

Comments are closed.