Analog Devices köper AMI-teknik

ADI har förvärvat Domosys PLC-teknik Powerbus RHINO, inklusive alla patent och all hård- och mjukvara från Domosys Corporation, ett privatägt företag baserat i Quebec i Kanada. Tekniken tillgodoser ADI:s syfte att komplettera produktsortimentet för applikationer av typen ”smarta nät” i AMI (Advanced Metering Infrastructure)-system och kan användas för att skicka och läsa information om el-, gas- och vattenförbrukning. AMI-system erbjuder tvåvägskommunikation med mätare, vilket gör att man kan skicka olika typer av instruktioner till mätare i exempelvis privatbostäder, exempelvis tariffer, laststyrning/flexibel efterfrågan på energi eller fjärrurkoppling/inkoppling.
Med kommunikation över kraftledningar kan en mätare förvandlas till en enhet som kan styras eller övervakas lokalt eller via fjärrkommandon. Signalerna skickas och tas emot via elnätet eller partvinnade ledningar, vilket minskar behovet av att installera nya ledningar eller skapa ny infrastruktur. ADI kommer nu att utveckla egna, nya produkter där PowerBUS RHINO-tekniken har integrerats. De första produkterna med denna teknik kommer troligtvis att lanseras senare i år.
– Den globala efterfrågan på AMI-applikationer har ökat kraftigt de senaste åren, speciellt i Kina, Nordamerika och Europa. Domosys teknik är en perfekt plattform när ADI nu utvecklar fler energimätningsprodukter för den expansiva AMI-marknaden, liksom andra marknader där kommunikationssystemen inte kräver dragning av nya ledningar, säger Ronn Kliger, produktchef för energimätningsprodukter på Analog Devices.

Comments are closed.