Äldre oftare utan bredband i Sverige

Antalet nya användare av bredband i hemmen har ökat i en relativt stadig takt men trenden de senaste åren, avseende den totala tillväxten i tillgång till Internet i hemmen mattas av, menar .SE.

82 procent av Sveriges vuxna befolkning har nu tillgång till bredband i hemmet. Det är främst äldre som fortfarande står utan. Det visar de första resultaten från undersökningen ”Svenskarna och Internet 2010”, som utförts av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur).

Sverige har länge befunnits i täten i den internationella ”bredbandsligan” och fortsätter att vara i topp, då vi fortfarande har en tillväxt trots redan hög penetration. Jämförelsevis har 66 procent i USA tillgång till bredband i hemmet (”Home Broadband 2010”, Aaron Smith, PEW Research Center). I USA var tillväxten 3 procent 2010, men låg året före på 8 procent.

Tillväxten i tillgång till Internet har avtagit
Internetpenetrationen, det vill säga hur stor del av befolkningen som har tillgång till Internet i hemmet oavsett anslutningsform, är nu uppe i 84 procent i Sverige. Tillväxten mattas dock av från år till år och har under de senaste tre åren legat på en genomsnittlig tillväxttakt på cirka 2 procentenheter per år, enligt .SE.

Äldre hamnar efter
För att penetrationen ska öka ytterligare måste fler personer över 55 år bli uppkopplade hemma. I övriga befolkningen har Sverige över 95 procents Internetpenetration, men tillgången faller sedan kraftigt med stigande ålder. I åldersgruppen över 75 år är det endast 29 procent som har Internet hemma. För att vi ska nå en total Internetpenetration i befolkningen, jämförbart med till exempel telefon och TV, krävs det att vi får en ökning i just dessa äldre grupper, meddelar .SE.

Och fortsätter: ”Dagens förutsättningar talar för att det kommer att ta många år innan vi når över 95 procents Internetpenetration i befolkningen som helhet”.

– I år kan vara det sista året vi ser stadig tillväxt på bredband i Sverige. Framöver kan vi vänta oss att bredbandstillväxten på samma sätt som tillväxten i Internettillgång mattas av. Uppringda anslutningar har nu mer eller mindre helt ersatts av bredband och få av dem som inte är uppkopplade, till största delen den äldre befolkningen, skaffar sig en anslutning, säger Janne Elvelid, projektledare för ”Svenskarna och Internet” på .SE.

Samtliga siffror och diagram finns på www.internetstatistik.se.

Comments are closed.