Annons

Airborne Hydrography vann PhotonicSwedens årliga pris

Jönköpingsföretaget Airborne Hydrography AB (AHAB) utsågs idag till året vinnare av PhotonicSwedens branschpris. AHABs CTO Andreas Axelsson mottog priset vid en ceremoni på konferensen ”Optik & Fotonik i Sverige” i Göteborg för företagets framgångsrika insatser inom flygburna mätsystem, baserade på LIDAR-teknik, och dess styrka inom teknikområdet optik och fotonik.

Optik- och fotonikpriset delas årligen ut av PhotonicSweden till ett företag inom teknikområdet som har utmärkt sig både tekniskt och affärsmässigt under det gångna
året. Juryns motivering löd:
”Airborne Hydrography AB (AHAB) är ett litet svenskt spetsföretag (SME) som utvecklar och marknadsför flygburna mätsystem baserade på LiDAR-teknik. Tekniken gör det möjligt att snabbt och effektivt kartlägga marktopografi i 3-dimensioner. Man man har också utvecklat en unik teknologi för att skapa 3-dimensionella bilder av havs- och sjöbottnar. Deras system skickar ut laserpulser och använder avancerad optronik för att samla in den reflekterade pulsen. AHAB har också tagit fram egna avancerade algoritmer och mjukvara för att omvandla den optiska mätsignalen till geometrisk information. Systemen används t ex för att mäta kustnära erosion, men kan även användas för att skapa sjökort.
Under det senaste året har AHAB lanserat en ny generation system, Hawkeye III, med en ännu högre prestanda än tidigare. Samtidigt har företaget kraftigt ökat omsättning och försäljning. AHAB har genom att kombinera avancerad optronik i form av laserscanners, multisensorteknik  och signalbehandling lyckats skapa ett mätsystem som med internationella mått ligger i framkant och därmed visat vad som idag är möjligt att mättekniskt åstadkomma. Deras framgångar har gjort att bolaget köpts upp av den svenska industrikoncernen Hexagon, där även Leica Geosystems också ingår.
– Det är en stor ära att få detta pris som ett tecken på uppskattning av vårt arbete att förvandla AHAB från ett nystartat tremannaföretag för 12 år sedan till ett välkänt företag på världsmarknaden inom flygburna LiDAR system” kommenterar AHABs forskningschef Andreas Axelsson.
AHAB bildades 2002 och har kunder bland internationella mätföretag och offentliga organ världen över. Bolaget utvecklar hydrografisk och topografisk programvara samt system för kartläggning av land, kustområden och havsbottnar.
I AHABs produktportfölj ingår LiDAR-teknologi för mätning av havsdjup från luften. Med den kan motsvarigheten till topografiska kartor framställas, föremål under havsytan upptäckas samt djupa och grunda hav och kustområden kartläggas och övervakas.
PhotonicSweden är en ekonomisk förening, grundad 2011 i syfte att stärka området genom att förena aktörerna inom den svenska optiken och fotoniken, aktörer som företag, FoU-organisationer, högskolor och kompetenscentra.

 

Comments are closed.