AI för tillverkningsindustrin

Tietoevry och Microsoft har ingått ett strategiskt samarbete för automatisering med hjälp av AI-stöd för tillverkningsindustrin. Tietoevry blir genom partnerskapet Microsofts förstahandsval i norra Europa för lösningar som baseras på low code-plattformen Microsofts Project Bonsai.

Project Bonsai är en AI-utvecklingsplattform som gör det möjligt att snabbt och enkelt bygga intelligenta autonoma system. Utan att kräva expertis inom kodning och data-science kan ingenjörer bygga automona system med hjälp av AI-stöd speciellt anpassad för tillverkningsindustrin.

– Samarbetet hjälper kunder att ta steget från automatiserade till autonoma system, och vi har redan genomfört flera framgångsrika implementationer med Project Bonsai bland våra kunder, säger Laurence Janssens, Microsofts affärschef för Tillverkningsindustri i Västeuropa. Nu siktar vi mot att skala upp och leverera liknande projekt med hjälp av Tietoevry, där vi kan dra nytta av företagets breda branschkunskap liksom expertis inom data, AI och molntjänsttransformationer.

Traditionellt har införandet av AI krävt omfattande investeringar i datakunskap, vilket ofta skapar trösklar mot att automatisera. Project Bonsais low code-plattform gör det enklare för företag att bedöma sin automatiseringspotential och se hur den ska kunna utvecklas.

Comments are closed.