Agilent i demo med China mobile

Agilent Technologies har på Mobile World Congress i Barcelona tillsammans med China Mobile Communications Co Ltd Institute (CMRI) och IBM demonstrerat nästa generations radioaccessnät som en del av samarbetsprojektet C-RAN.

I Beijing, augusti 2012 tecknade Agilent och SMRI en avsiktsförklaring. Samarbetet avsåg teknikutveckling och testmetoder för nästa generations ”moln”-baserade radioaccessnät, eller C-RAN. Därefter har team från båda företagen haft ett nära samarbete på många teknikområden, sådana som test av TD-LTE/TD-LTE advanced, nya testkrav för C-RAN-arkitekturen, parallelldatorer och mjukvarudefinierad radio (SDR).
Vid demonstrationen används en IBM-server och ”moln”-plattform för att medge verkliga uppkopplingar av kommersiellt tillgängliga mobiltelefoner för LTE. Bansbandsmätningar görs med Agilents programvara 89600 VSA. Demonstrationen visar vilka test- och mätmöjligheter som kan tillämpas i nästa generations radioaccessnät.
Agilent planerar att fortsätta sitt C-RAN-samarbete från sitt utvecklingscenter i Beijing.

 

Comments are closed.