Underhållssystem för kiselproduktion

Norwegian Crystals har tecknat avtal med Prevas. Underhållssystemet Infor EAM för inköps-, lager- och underhållsstyrning har implementerats vid fabriken i Glomfjord.

Industriäventyret i Glomfjord började redan 1898 och har omtalats mycket i media de senaste åren på grund av den enorma expansionen i samband med omstruktureringen och senare nedläggningen av REC:s solcellsproduktion.
Men det finns fortfarande liv i industriparken. Nu är det Norwegian Crystals som har tagit över REC:s gamla fabrik med målsättningen att sälja monokristallina kiselskivor (wafers) och solcellspaneler (moduler) till solindustrin genom kiselkristallproduktion. Man har fått med sig projektdeltagare, investerare och stöttepelare med lång erfarenhet av solindustrin, och är i full gång med att bygga upp kapaciteten till full drift.
Ett viktigt led i den nya satsningen är att skaffa ett underhållssystem med bra funktioner för inköps- och lagerstyrning, och efter en intensiv utvärderingsperiod i höstas föll valet på Infor EAM från Prevas.
– Det var viktigt för oss att snabbt komma igång med lager och inköp, säger Raymond Jensen, inköpschef på Norwegian Crystals.
– Det är många processer som ska hanteras i fabrikens startfas och det var viktigt att få rätt verktyg på plats så fort som möjligt. Prevas kunde ställa Infor EAM till förfogande för lager och inköp med kort varsel eftersom de har ett eget driftcenter, vilket gjorde det möjligt för oss att komma igång på de här områdena innan vi börjat vårt underhållsarbete, fortsätter Raymond Jensen.
– Dessutom uppfyllde Infor EAM våra krav på användarvänlighet och funktion för underhållsstyrning. Prevas har många goda referenser och erbjuder olika användargränssnitt för kundens faktiska behov. Det ger en användarvänlighet och flexibilitet som tilltalade oss. Flexibiliteten och helheten hos Infor EAM bidrog till att göra valet enkelt, tillägger Arnstein Jensen, teknisk chef på Norwegian Crystals.
Norwegian Crystals påbörjade implementeringen av Infor EAM i höstas och är nu igång.
– Det är en spännande satsning Norwegian Crystals har gjort. Fabriken i Glomfjord är toppmodern och förutsättningarna för att lyckas inom denna intressanta industri finns nu på plats. Vi är glada att få vara med i laget, säger Einar Alexander Andersen, säljchef och kundansvarig på Prevas.

Comments are closed.