Agilent byter namn till Keysight

Agilent Technologies delas nu upp i två separata bolag. Det innebär att instrumenten, som från verksamhetens början var märkta Hewlett Packard, efter upphovsmännen,  står för ännu ett namnbyte, till Keysight. Men det sker först den 1 augusti.

När Peter Myhrberg (bilden ovan) presenterade händelsen för nordiska journalister tryckte han särskilt på argumenten för en uppdelning i  Agilent Technologies och Keysight Technologies:
– Nu kan vi till 100 procent koncentrera oss på marknaden för elektroniska mätinstrument. Keysight Technologies behåller den personal, de patent och IP som är knutna till vårt område.
Den 19 september blev det klart att bolaget skulle delas upp i två bolag, detta därför att den amerikanska aktiemarknaden främst identifierar Agilent som ett ”health care”-bolag eftersom denna verksamhet har vuxit kraftigt. Bland annat har det skett genom köp av företag, som danska DACO med kring 1000 anställda.
Denna, nu största delen av Agilents verksamheter omsätter 3,9 miljarder dollar och innefattar dagens segment för life science, kemisk analys och medicin (cancerdiagnostik, genforskning och analys på molekylnivå) och får behålla namnet Agilent.
Det andra bolaget består av dagens verksamhet för elektroniska mätinstrument, med en omsättning på 2,9 miljarder dollar. Nu är det klart att den verksamheten får namnet Keysight Technologies.
Det nya bolaget skall ledas av Ron Nersesian medan Neil Dougherty tar ansvar för finanserna.
För att understryka företagets långa historia, som inleddes i ett garage  1939 då företaget startades av Bill Hewlett och David Packard, har Keysight antagit en slogan: ”unlocking measurement insights for 75 years”.
Under 80-talet började företaget komplettera sortimentet med laserskrivare och datorer. När man 1999 beslöt sig dela upp verksamheten i två bolag fick datorföretaget behålla namnet HP, med tanke på att bäst nå ut publikt till en större marknad, medan instrumentverksamheten gavs namnet Agilent.
Tidsplanen för förändringen är följande:
Den 1 augusti blir Keysight Technologies en egen juridisk enhet som ägs i form av ett dotterbolag till Agilent Technologies. Från detta datum kommer det att stå Keysight på instrumenten och all marknadsföring görs i detta namn.
I november kommer Keysight att separeras från Agilent genom en börsintroduktion.
Hur kom man då fram till namnet Keysight? Ordet är en sammanslagning av Key och Insight där Key uttrycker en nyckel för framgång och Insight  betyder kraften i att se, att ha visioner och insikt.
Logotypen är hämtad från en oscilloskopkurva, återgiven i rött för att skilja ut den från Agilents blå logotyp.
Huvudkontoret kommer att ligga i Santa Rosa och Keysight Technologies väntas få 9500 anställda.

Comments are closed.